Başhekimlik mesleği hakkında bilgi


Hastanenin, tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerinin hastane personelince en iyi şekilde yürütülmesini ve verimli olarak çalıştırılmasını sağlayan, hastanenin üst düzey yöneticisidir.

Başhekim; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

 

a)       a)       Hastanenin tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak

b)       Hastane hizmetlerinin yapılmasını takip ve kontrol etmek,

a)       c)       Hastane hizmetlerinin verimli ve en yüksek kalitede gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

b)       d)       Hastane personelinin, çalışma saatlerini takip ve kontrol etmek,

c)       e)       Hastane personelinin, hasta ve yakınlarına karşı olumsuz davranışlarda bulunmalarını önlemek ve bu konuda gerekli önlemleri almak,

d)       f)        Hastaların tıbbi müşahede ve muayenelerine, teşhis ve tedavilerine, kendilerine gösterilen özen ve ilgiye dikkat ve nezaret etmek,

e)       g)       Hastaların teşhis ve tedavileri ile gerekli laboratuar hizmetlerinin yürütülmesini izlemek denetlemek ve sorunların tespit edilmesi halinde gerekli önlemleri almak,

f)        h)       Belli dönemlerde(aylık, üç aylık vb) uzman doktor ve diğer yetkililer ile hasta ve hastane sorunları hakkında toplantı yapmak,

g)       i)         Hastanenin bütün bölümlerinin, hesaplarının, evrak ve dosyalarının görevliler tarafından usulüne göre ve düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak ve kontrol etmek,

h)       j)         Hastanedeki her türlü malzemenin kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve kontrol etmek,

i)         k)       Hastanedeki bozuk her türlü malzemenin onarımını yaptırtmak,

j)         l)         Hastane personelinin yıllık izinlerini düzenlemek,

 

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.