Başhemşire mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Hastane, klinik veya benzeri bir sağlık kuruluşunda, hasta bakım hizmetlerinin en iyi şekilde görülmesini sağlayan, hemşire ve ebeleri yönetmekle görevlendirilmiş kıdemli hemşiredir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Başhemşire; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :
a) Hasta bakım hizmetlerinde görevli personelin zamanında ve gereğince görev yapmalarını sağlamak ve kontrol etmek,
b) Hastanede tespit ettiği noksanlıkları, tıbbi konularda başhekime, idari konularda  hastane müdürüne bildirmek,
c) Hizmetlerin yapılması sırasında gördüğü eksik ve hataları gidermek,
d) Kendisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve bunların yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili görüş ve isteklerini başhekime iletmek ve verilen kararları uygulamak,
e) Hemşire, ebe, hemşire yardımcısı ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin, mesleki bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim sağlamak,
f) Hastaların temizlik ve beslenmelerine, ilaçlarının vaktinde verilip verilmediğine, yemeklerinin bölüm ve dağıtımına nezaret etmek,
g) Klinik ve polikliniklerin genel temizlik ve düzenini sağlamak,
h) Hasta ziyaretlerinin servislerde hasta bakımı yönünden kontrollerini yapmak,
i) Hemşire ve kendisine bağlı diğer personele ait nöbet ve izin cetvellerini düzenlemek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.