BASIM VE YAYIMCILIK bölümü hakkında bilgi


BASIM VE YAYIMCILIK

Programın Amacı

Haberin kaynağından başlayarak basın ve yayım aşamasına kadar olan temel bilgi ve
uygulamaları, süreli yayınların baskısına ilişkin bilgi ve becerilere yönelik eğitim ve
araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Temel gazetecilik ve habercilik, Gazete Yayınlama Tekniği, Anayasa, İktisat, Sosyal
Politika, Kamu Maliyesi, hukuk, siyaset bilimi,halkla ilişkiler,sosyoloji,yazışma
teknikleri,sosyoloji, yazışma teknikleri,sosyal politika,Türkiye’nin Yönetim Yapısı,
Sinema,reklamcılık devletler hukuku,daktilo, kitle iletişim kuramları,mizanpaj tekniği gibi
dersler okutulmaktadır. Staj yapma zorunluluğu vardır.

Çalışma Alanları

Gazete ve dergilerin yazı işleri ve muhabir kadrolarında, TV’lerde ve reklam firmalarında
çalışabilirler. Haber kaynaklarını araştırmak, gündemi takip etmek,görüşmeler
yapmak,belge ve doküman sağlamak ve bilgiyi haber merkezlerine iletmek görevleri
arasındadır.