Basit Usulde Vergilemenin Avantajları Nelerdir


Basit Usulde Vergilemenin Avantajları Nelerdir?


  • – Defter tutulmamaktadır. -İsteyen mükellefler ödeme kaydedici cihaz kullanmaktadır. -Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler. -Yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. – Geçici vergi ödenmeyecektir.
    -31.12.2012 tarihine kadar belge vermedikleri hasılatları için gün sonunda toplu belge düzenleme imkanı getirilmiştir. -Vergi tevkifatı yapma ve muhtasar beyanname verme yükümlülükleri bulunmamaktadır. -Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.