Basit Usulde Vergilendirilmenin Genel Şartları Nelerdir


 

  • 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak: İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.
  •  2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı: -Büyükşehir belediye sınırları içinde (280 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliği ile 1.1.2012 tarihinden itibaren 5.000 TL) -Diğer yerlerde (280 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliği ile 1.1.2012 tarihinden itibaren 3.500 TL)
  • 3. Ticari zirai ve mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak. Bu şartlar, 2 ve 3 numaralı bent hükümlerine göre öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeni işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.