Başka Yerde Sınıflandırılmamış İnşaat İşçileri (Diğer) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Bu grup, küçük binaların inşası, değiştirilmesi, binaların bakımını, duvarların duvar kağıdıyla kaplanmasını bacaların bakımı ve onarımı, iskelelerin kurulması, boru döşenmesi, kuyu açılması, zemin kaplanması, bina dış yüzeylerin temizlenmesi, demir yollarının onarımı, binaları alet ve makinelerle yıkan veya yüzer dokların inşaatın bakımı ve işlerinde çalışan başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İnşaat İşçileri (Diğer) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Küçük binaların inşasına ve tamirine, binaların bacalarının bakımını, binaların dış yüzeylerinin temizlenmesini ve binaların yıkımını yapmak,
b) Duvarların duvar kağıdı ile kaplamasını yapmak,
c) İskelelerin kurulması ve denizdeki yapı gemi veya yüzer dokların inşaatı ve bakımı işlerini yapmak,
d) Çeşitli amaçlara hizmet edecek boruların döşenmesini ve kuyu kazılmasını yapmak,
e) Zeminlerin çeşitli tip malzeme ile kaplanmasını yapmak,
f) Demiryollarının bakım ve onarımını yapmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.