Başkeşifçi (Gemi) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Bakıma alınan gemi ve botların onarım talimatlarına göre inceleyen onarılması gereken kısımlar. tesbit eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Başkeşifçi (Gemi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bakıma alına gemi ve teknelerin onarım talimatına göre iş taleplerini incelemek,
b) İmalat ve onarım gerektiren işlerin yapılması için plan, keşif sıralamasıyla iş emirlerini çıkartmak,
c) Bakım ve onarılması istenilen botların arıza türlerine göre maliyet hesaplarını çıkartmak,
d) İhtiyaç duyulan yedek parçaların temin edilmesini sağlamak,
e) Onarımla ilgili işlemlerin zamanında bitirilmesini sağlamak,
f) Tamir bakımı yapılan gemileri teslim etmek
g) Mesleğiyle ilgili çalışmaları takıp etmek, uygulamak,

                vb. görev ve işlemleri yerine getirir.