BASKI SANATLARI bölümü hakkında bilgi


BASKI SANATLARI

Programın Amacı

Baskı sanatları programının amacı çoğaltma yoluyla uygulanan her türlü baskı tekniklerini
çağın teknolojik gelişimi doğrultusundaki sanat anlayışı ile bütünleştirebilecek elemanları
yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Öğretimin ilk yılında temel sanat eğitimi dersi, bölümün özelliği doğrultusunda ağırlıklı olarak
verilir. Daha sonraki yıllarda, yine alanın özelliğine göre, sanat becerisini ve sanat kültürünü
geliştirici dersler okutulur. Süre olarak uygulamalı dersler kuramsal derslere oranla daha
fazladır.

Gereken Nitelikler

Baskı sanatları bölümüne önkayıt sistemiyle öğrenci alınmaktadır. Bu alanda çalışmak
isteyenlerin resim ve sanat tarihi alanlarına ilgi duymaları, genel akademik yetenek yanında
araştırma ve gözlem gücüne sahip, yetenekli ve yaratıcı bir kişi olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bu programdan mezun olanlara “Baskı Sanatçısı Unvanı” verilir. Baskı sanatları bölümü
mezunları çoğaltma yoluyla uygulanan her türlü baskı tekniklerini çalıştıkları işte uygularlar.

Çalışma Alanları

Bu diplomaya sahip olanlar çeşitli kamu kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi özel reklam,
basım-yayım kuruluşlarında da çalışabilir. Ayrıca bu meslek serbest çalışmaya da oldukça
elverişlidir. Ancak bu kişinin yeteneğine ve bölgenin ekonomik durumuna bağlıdır.