Baskıcı (Plastik mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Plastik levha veya mamuller üzerine renkli olarak çeşitli desen, şekil ve yazı basan bir makineyi kurup çalıştıran kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Baskıcı (Plastik) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Baskı yapılacak plastik malzemeyi makinedeki yerine takmak,
b) Kauçuk kalıpları baskı silindirleri üzerine yapıştırmak,
c) Makinedeki boya haznesini doldurup silindirler üzerindeki boya kalınlıklarını ayarlamak,
d) Makineyi çalıştırıp otomatik baskı işlemine nezaret etmek,
e) İşlem esnasında baskısı yapılan malzemenin üzerindeki boyanın kuruması için sıcak hava vantilatörünü çalıştırıp gerektiğinde haznedeki boyanın kuruması için alkol ilave etmek,
f) Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir. Belirli tip makine üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.