Baskıcı (Suni Deri) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Seri halindeki gravür silindirleriyle suni deri veya benzeri malzeme üzerine renkli olarak çeşitli desenler basan bir makineyi kurup çalıştıran kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Baskıcı (Suni Deri) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kauçuk ve desen silindirlerini makine üzerindeki yerlerine takıp aralarındaki mesafe ayarını yapmak,
b) Boya depolarını istenilen renkte doldurmak,
c) Suni deri veya benzeri malzemenin ucunu kauçukla desen silindirleri arasına vermek,
d) Makineyi çalıştırıp baskı işinin doğru olarak devamını temin etmek,
e) İstenilen rengi bulmak için mürekkep hazırlayabilir. Belirli bir tip malzemenin baskısında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.