Başören İnleri Tanıtım Projesi


İlçesi: İscehisar
Kasabası: Alanyurt
Mevkii: Selimiye köyü
Konumu: Selimiye-Bostanlı yolundan Selimiye?nin hemen çıkışında sağa ayrılan toprak yoldan Başören İnleri?ne gidilir. Selimiye Köyünün 2000 m. kuzeybatısındadır.
Grubu: Arkeolojik Sitler
Nasıl Ulaşılır? Alanyurt-Selimiye yolu ile Selimiye-Başören arası toprak yoldan

Selimiye-Bostanlı yolundan Selimiye?nin hemen çıkışında sağa ayrılan toprak yoldan Başören İnleri?ne gidilir. İki grup halinde incelenen Başören İnleri?nde mezar odaları, mekanlar ve şapel bulunmaktadır.
Birinci grupta 1 nolu mezar odası çok katlı olup giriş kısmının çok az bir bölümü açıktır. Bir tavşanın küçük bir girişten girerek kaybolması sonucu bulunan mezar odası aşırı derecede tahrip edilmiştir. İki katlı olan mezar odasında sağ ve solda dörder, cephede 2 mezar olmak üzere toplam 10 adet tekne mezar yer almaktadır. Cephede yer alan mezarlardan üstteki üçgen kırma tonoz kemerli olup diğerleri beşik tonoz kemerlidirler. Kemerlerin bazılarında kabartma süslemeler yapılmıştır.
Bu alandaki iki mezar odası ve kaya zemininde bir tekne mezar bulunmaktadır. ikinci mezar odası 1 nolu mezar odasının yaklaşık 30 m kuzeydoğusunda yer almaktadır. Tonoz kemerli bölüm içerisinde yer alan ve üzerinde üçgen alınlık bulunan dikdörtgen biçimli giriş kapısından içeri girilen mezar odasında sol, sağ ve cephede 1?er adet kemerli tekne mezar yer almaktadır. Mezar odasındaki mezarların tekne iç kısımları kırıktır. Kırma üçgen tonoz tavanlı olan mezar odasının tabanı toprakla doludur. Bu mezar odasının 5 m kadar sağında ise zemine oyulmuş tekne mezar ve aynı kayalığın yamacında kemerli tekne mezar da vardır.
4 nolu oda ile 3 nolu tekne mezar arasında zeminde çocuk mezarı yer almaktadır. 4 nolu oda dikdörtgen biçimli giriş kapısından girilen tonoz tavanlı, duvarlarında büyüklü küçüklü nişler bulunan bir yapı olarak tespit edilmiştir.
5 nolu mekan ise yanları düzeltilmiş, üstü açık bir geçitten geçilerek cephesi düzeltilmiş kayalığa açılmış olan dikdörtgen biçimli giriş kapısından girilen, kırma üçgen tavanlı şapeldir. Giriş kapısı kayalığın güneybatıya bakan yamacındadır. Şapele nefin sağ duvarının orta kısmından girilmekte olup apsis kısmı girişe göre sağ yöndedir. Şapelde yoğun bir tahribat söz konusudur.
6 nolu mekan L biçimli planlı büyük bir yapıdır. Girişin güneybatı yönündedir. Kuzeydoğu yönüne uzanan büyük bölümünde yemlik olarak oyulmuş bölümler vardır. Kuzeybatı yönüne uzanan küçük bölümü ise düz duvarlıdır. Tonoz tavanlı olan mekan ağıl olarak kullanılmıştır. Yoğun olarak tahribat izleri görülmektedir. Birinci grupta yer alan yapıların bulunduğu kayalığın üst yamaçları ağıl olarak kullanılmaktadır.
Birinci grubun yaklaşık 400 m güneybatısında yer alan ikinci grup mekanların en kuzeyinde bu gruptaki mekanların diğerlerin aksine giriş kapısı güneye bakan küçük bir mezar odası vardır. Tahrip olmuş mezarların bulunduğu bu mekanın üzerinde kaklıklar ve su kanalları bulunmaktadır. Bunun sağında ise kemerli bir yapı olduğu ancak bu yapının aşırı derecede tahrip edildiği görülmektedir.
Birinci ve İkinci grup mekanların bulunduğu kayalıkların arasında kalan bölümde yapılan yüzey araştırmasında seramik buluntularının varlığı burada yerleşim olduğunu göstermektedir.
İnsan tahribatı çok yoğun olarak gözlenmektedir. Bu nedenle Alanyurt beldesi ve Selimiye köyü civarında olduğu gibi burada da güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulması ve kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili olarak eğitim verilmesi şarttır.
Gruplar halinde bulunan ve geniş bir alanı kapsayan Başören İnleri?ne giden yol bozuk olup yol önerisi ilgili kuruma Valilik Makamınca gerekli talimatlar verilmiştir.

Kaynak: T.C. Afyonkarahisar Valiliği, Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi (ADUYBİM), Afyonkarahisar Özel İdaresi