Başrepartitör (Demiryolu) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Tren trafiği ile ilgili işlemleri bürodan kontrol ve takibini yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Başrepartitör (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bölgesine bağlı istasyonlara ait bilgileri güncellemek, hazır halde bulundurmak,
b) İstasyonlarda yapılacak hizmetlerle ilgili teklif, plan, proje vb. dökümanları incelemek, trafik ve taşıma açısından uygunluğunu belirlemek ve sonuçlandırmak,
c) Gar ve istasyon düzenleme çalışmalarına katılmak, trafik ve taşıma yönünden uygun tesisleri ve yolları belirlemek,
d) Gar, istasyon ve duraklarda verilen hizmetlerle ilgili olarak model ve diğer ihtiyaçların zamanında ve yeterince karşılanmasını takip etmek,
e) İstasyon statüleri ile ilgili çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak,
f) Trafik hizmetlerinin gerektirdiği tesis, araç, gereç, malzeme ve benzerlerinin temin edilmesi konusunda öneride bulunmak, diğer birimlerden gelen teklifleri sonuçlandırmak,
g) İstasyon sahaları ve bu sahalarda bulunan tesis, tren, vagon ve diğer araç/gereçlerin korunması ile ilgili olarak koruma güvenlik yetkilisi ile işbirliği yapmak,
h) İstasyon, durak, trafik kontrolörü merkezi ve trenlerin denetim elemanları tarafından yapılması gereken periyodik denetimleri takip etmek,
i) De netim sonucu gelen raporları takip etmek, amirlerin direktifleri doğrultusunda sonuçlandırmak,
j) Sefere konulacak ve iptal edilecek trenlere ait bilgileri toplamak bir sonraki güne ait tren duyurusunu yapmak,
k) Trenlerin sefere konulması, seferden kaldırılması ve tren trafiği uygulamaları ile ilgili olarak araştırmalar yapmak, önerilerde bulunmak,
l) Bölgesinde meydana gelen kaza ve olaylara ait istatistiki bilgileri toplamak, kayıtları tutmak ve ilgili birimlere göndermek,
m) Bölgesinde meydana gelen kaza ve olaylarla ilgili soruşturma dosyalarını incelemek,
n) Trenlerin seyirlerini ve gecikmelerini takip etmek, düzensizliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,
o) Trenlerin seyirlerini izlemek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, telgraf, telem, faks vb. haberleşmenin kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
p) Yol bakımı, onarımı, yenilenmesi ve geçici trafik düzenlemesine ait kuralları belirlemek, teklifleri hazırlamak,
q) Trenlerin varış yerlerine ulaştırılmasını sağlamak, gecikme ve düzensizlikleri  takip etmek,
r) Trenlerin tehir istatistiğini çıkarmak,
s) Trenlerin, sinyallerle idaresi, merkezden idaresi ve kumanda merkezlerinden gelen grafiklerin trafikle ilgili uyumluluğunu tespit etmek.

          vb. görev ve işlemleri yerine getirir.