Batı Şeria ülkesi hakkında bilgiler


BATI ŞERIA

Konum: Orta Doğu’da, Ürdün’ün batısında yer alır.
Coğrafi konumu: 32 00 Kuzey enlemi, 35 15 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Orta Doğu
Yüzölçümü: 5,860 km²
Sınırları: toplam: 404 km
Sınır komşuları: İsrail 307 km, Ürdün 97 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
İklimi: Ilıman.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Ölü Deniz 408 m
en yüksek noktası: Tall Asur 1,022 m
Doğal kaynakları: İşlenebilir topraklar
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %27
daimi ekinler: %0
otlaklar: %32
ormanlık arazi: %1
diğer: %40
Doğal afetler: kuraklıklar

Nüfus: 2,090,713 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %3.48 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 3.29 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 21.78 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 72.28 yıl
erkeklerde: 70.58 yıl
kadınlarda: 74.07 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.9 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Nüfusun etnik dağılımı: Filistin Arapları ve diğer %83, Yahudiler %17
Din: Müslümanlar %75, Museviler %17, Hıristiyan ve diğer %8
Diller: Arapça, İbrani’ce, İngilizce

Ülke adı: Batı Şeria

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi – 3.1 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH – reel büyüme: %-7.5 (2000 verileri)
GSYİH – sektörel bileşim: tarım: %9
endüstri: %28
hizmet: %63 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (2000 verileri)
İşsizlik oranı: %40 (2000)
Endüstri: Çimento, tekstil, sabun, hediyelik eşya
Tarım ürünleri: Zeytin, narenciye, sebze, et, süt ürünleri
İhracat: 682 milyon $ (1998 verileri)
İhracat ürünleri: Zeytin, meyve, sebze, kireçtaşı
İhracat ortakları: İsrail, Ürdün, Gazze Şeridi
İthalat: 2.5 milyar $ (1998 verileri)
İthalat ürünleri: Gıda, tüketim malları, yapı malzemeleri
İthalat ortakları: İsrail, Ürdün, Gazze Şeridi
Dış borç tutarı: 108 milyon $ (1997 verileri)
Para birimi: Yeni İsrail Shekeli (ILS); Ürdün Dinarı (JOD)
Para birimi kodu: ILS; JOD
Mali yıl: Takvim yılı

Kullanılan telefon hatları: 95,729 (1997)
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 0, kısa dalga 0 (2000)
Internet servis sağlayıcıları: 8 (1999)
Internet kullanıcıları: 23,520 (1999)

Demiryolları: 0 km
Karayolları: 4,500 km (1997 verileri)
Su yolları: yok
Limanlar: yok
Hava alanları: 3 (2000 verileri)