Bayramaliler (I) Doğal ve Arkeolojik Sit Tanıtım Projesi


İlçesi: İhsaniye
Köyü: Bayramaliier
Mevkii: Bayramaliler köy yerleşiminin kuzeydoğu ve güneydoğu kısmı
Konumu: Sınırları Bayramaliler Köyünün doğu ve kuzey bitiminden başlayarak kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde uzanan geniş alanı kapsamaktadır.
Grubu: Arkeolojik ve Doğal Sitler
Nasıl Ulaşılır? Gazlıgöl-Beyköy-Bayramaliler yolu veya Döğer-Bayramaliler Turizm Kuşağı Yolundan

Bayramaliler köy yerleşiminin kuzeydoğu ve güneydoğu bitiminden başlayarak kuzeye doğru uzanan Eyüpyatan Tepesini ve kayalıklarını içine alan kayalık alandadır. Güney ucunu Sekemeç Tepe oluşturur.
Beyaz tüflerin yanı sıra bu tüflerin üzerinde yükselen sarp kayalar şeklinde geniş bir alana yayılmaktadırlar. Tüfler blok halinde kayalıklar ve değişik biçimde peribacaları şeklindedir. Bazı bölümlerde farklı zamanlardaki volkanik püskürmelerin oluşturduğu katmanlar gözlenebilmektedir. Bayramaliler Basamaktaşı ve Püren Tepesi 1.Derece Doğal Sit alanındaki doğal oluşumlarla aynı yapıdadırlar. Sarp kayalıklar uzaktan bakıldığında bazalt görünümünde olmalarına rağmen yakından incelendiğinde gri ve açık kızıl renkli tüfler olduğu anlaşılmaktadır. Tüflerdeki kızıl renk tüflerin yapısında bulunan demirin oksitlenmesinden kaynaklanmaktadır.
Bayramaliler köyü yakınında bulunan doğal sit alanının yakınlarında bu bölgedeki diğer kültür ve tabiat varlıklarının yanında olduğu gibi çeşme vardır.Yerleşim yakınında olması nedeniyle bu tür alanlarda rastlanılan kaya kırma olayları olabilir. Tüflerin oluşturduğu doğal güzellikleri nedeniyle doğal sit alanıdır. Bunun yanı sıra civardaki eşsiz kültür ve tabiat varlıkları ile birlikte bütün oluşturması bakımından da önemlidir. Ulaşımı kolaydır. Köy yerleşimiyle birleşik hale gelen Bayramaliler (I) Doğal ve Arkeolojik Sit alanında tüflerin farklı renklerde ve şekillerde oluşturduğu ahenk görülmeye değerdir.

Kaynak: T.C. Afyonkarahisar Valiliği, Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi (ADUYBİM), Afyonkarahisar Özel İdaresi