Bebek ve çocuklar da kabızlık tedavisi


Bebek ve çocuklar da kabız olabilir mi?

Anne sütü katı artık ihtiva etmeyen ve tamamen sindirilebilen bir besin maddesidir.Anne sütü ile beslenen bebeklerde kalın barsağa katı artık madde ulaşması beklenemez. Bununla beraber bebeklerin büyük abdest yapması, barsak içindeki bakteri kitlesine ve sindirim sistemi iç zarının yenilenmesi esnasında barsak içine dökülen hücre kitlesine bağlıdır. Tamamen sağlıklı olan bebeklere yeterli miktarda sıvı verilmemesi kalın barsakta oluşan gaitanın sertleşmesine ve kabızlığa yol açabilir.

Doğuştan gelen bazı hastalıklar da bebeklerde inatçı kabızlığa yol açabilir. Kistik fibrozis denilen hastalıkta, sindirim için gerekli salgının (pankreas bezi salgısı) olmamasına bağlı olarak, konjenital megakolon denilen hastalıkta kalın barsağın bir bölümünde hareketi sağlayan sinirlerin olmamasına bağlı olarak kabızlık görülür. Herhangi bir hastalığı olmayan ve ek gıda almaya başlayan bebeklerde ve süt çocuklarında kabızlık sıklıkla az sıvı alınmasına bağlıdır. Ateşli hastalıklar nedeni ile terlemeyle fazla sıvı kaybeden bebekler de bazen şiddetli kabızlığa rastlanılabilir. 2-7 yaş grubu çocuklarda doğuştan gelen hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkmış inatçı kabızlık yok ise, genelde kısa süreli kabızlık görülebilir. Bunların büyük bir kısmı beslenme ve tuvalet eğitimine bağlı, bir kısmı ise ruhsal sorunlara bağlı olarak gelişmektedir.

Okul çocuklarında kabızlığın en sık nedeni, aile veya okul çevresinde çocuğu olumsuz etkileyen ruhsal olaylar ve düzensiz tuvalet alışkanlığıdır. Beslenmesi ve tuvalet alışkanlığı düzenli olan bebek ve çocuklarda uzun süren kabızlığın nedeni bir hastalık olabilir.

Ruhsal değişimlerin en yoğun yaşandığı büyüme ve ergenlik çağı (adolesan-puberte), sindirim sistemine bağlı fonksiyonel şikayetlerin sıklıkla görüldüğü zamandır. Özellikle öğrenime devam eden genç erişkinlerde sınav stresinin de eklenmesi geçici fakat sıkıntılı kabızlığa neden olabilir.