Beden eğitimi öğretmenliği


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

 

 

 

TANIM  

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere beden eğitimi ile  ilgili eğitim veren kişidir.

 

 

GÖREVLER

Beden eğitimi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

 

Beden eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde,

– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,

–    Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarı düzeylerini artırıcı önlemler alır,

–    Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,     

–    Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

–    Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

–    Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur,

   yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planı, not defteri, yoklama defteri,

– Ders kitapları,

– Okul araç ve gereçleri,

–    Gülle, disk, çekiç, engeller, sehpa ve çıtalar, barfiks, dik halat (tırmanma

   halatı), eğik halat, paralel ve asimetrik bar, halka, ip merdiven, parmaklıklı duvar, jimnastik kasası,  minder, denge ağacı, tramplen, trambon, trambolin,           atlama ipi, sağlık topu, saplı top, trapez, lobut, çember, lastik top, su topu, tenis masası, tenis topu, raket, ring, halat, boks eldiveni, koki, branda, mayo, eşofman, spor ayakkabısı, kayak ayakkabısı, kondisyon  geliştirici aletler, ağırlık torbası, ağırlık yeleği vb.               

 

 

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Beden eğitimi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Beden eğitimi öğretmeni olmak isteyenlerin;

– Spor yeteneği  olan,

– Göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,

– Bedence sağlam ve güçlü,

– Spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı,

– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

– Dikkatli, işine özen gösteren,

– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

–  İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Beden eğitimi öğretmeni, genellikle spor salonunda, okulun bahçesinde ve bazen sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta atlama, sıçrama, koşma, tırmanma gibi hareketler yaparak yürütür. Çalışma ortamı  mevsime göre açık veya kapalı, ama oldukça gürültülüdür.

        

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Beden eğitimi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları, ortaokullar, genel liseler, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik liseler, fen liseleri, spor meslek lisesi ve üniversitelerde, beden eğitimi öğretmeni olarak çalışabilirler.

 

Beden Eğitimi dersi dışında, Spor Faaliyetleri ve Milli Oyunlar, Spor İlkyardımı, Halk Oyunları, Spor Yönetimi ve Organizasyon, Spor  Psikolojisi gibi derslere girerler.

 

MEB’ca yapılan müfettişlik sınavını kazanırlarsa müfettişlik yapabilirler.

 

Beden eğitimi öğretmenleri , çeşitli  spor merkezlerinde, aerobik salonlarında, fitness centerlarda (fazla kilolardan kurtulmak için zayıflama egzersizlerinin yapıldığı yerler vb.)  çalışabilirler.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; üniversitelerin eğitim fakültelerinde, Fen-Edebiyat fakültelerinde ve Beden Eğitimi ve Spor  bölümlerinde   verilmektedir.

 

 
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Lise veya  dengi okul mezunu öğrenciler  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına  katılarak her üniversitenin kendisinin belirlediği özel yetenek sınavı için gerekli baraj puanı aşmaları ve üniversitelerce yapılan   özel yetenek sınavında başarılı oldukları takdirde mesleğin eğitimine başlayabilirler. Yetenek sınavı iki aşamada yapılmaktadır.

–              Birinci aşamada; adayın 20 m. mekik koşusunda aldığı puan ile ÖSS puanı

              göz önünde bulundurulur. Sıralamaya konulanlar    barajı geçtiklerinde ikinci

              aşamaya devam edebilirler.

–              İkinci aşamada; adayın psikomotor özellikleri 6 testle ölçülerek spora

              yatkınlık düzeyleri belirlenir. Adayların iki aşama sonunda aldıkları toplam

              puana göre yapılacak sıralama sonunda saptanan kontenjana girenler meslek

              eğitimine başlama şansına sahip olurlar.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Meslek eğitimi, hem kuramsal hem de uygulamalı olarak yapılır. Eğitim süresince okutulan dersler aşağıda belirtilmiştir.

 

Eğitimin;

1. yılında: Spor Bilgisine Giriş I-II, Anatomi, Fonksiyonel Anatomi, Fizyoloji, Spor Fizyolojisi, Bilgisayar I-II, Ritmik Eğitim ve Jimnastik, Basketbol I-II, Voleybol I-II, Hentbol I-II, Atletizm I-II, Serbest Jimnastik I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili. Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca).

 

2.Yılında: Atletizm III-IV, Basketbol III, Voleybol III, Hentbol III, Güreş II-III, Ritmik Jimnastik II-III, Futbol I-II, Alet Jimnastiği I-II,  Spor Fizyolojisi, Eğitim Bilimlerine Giriş,  Beden Eğitimi Spor Sosyolojisi, Hareket Bilgisi, Rekreasyon Liderliği, Eğitim Psikolojisi.

 

3. Yılında: Futbol, Alet Jimnastiği III, Antrenman Bilgisi I-II, Cankurtaran III, Eğitsel Oyunlar, B.Eğitimi Spor Tarihi, Halk Oyunları I-II, Seçmeli Ders I (Modern dans, halter, su topu, masa tenisi vb.), Seçmeli Ders II (Senkronize yüzme, aerobik dans, kürek, tenis vb.), Genel Öğretim Metotları, Ölçme Değerlendirme.

 

4. Yılında : Seçmeli Spor Dalı I-II, Spor Masajı, İstatistik, Sağlık Bilgisi Beslenme, Özel Öğretim Yöntemleri., Eğitim Sosyoloji, Seçmeli Ders, Uygulama dersleri vb. verilir.

Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

 

 

 

MESLEKTE İLERLEME

Öğretmenlik mesleği dışında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde idareci ve antrenör olarak, spor kulüplerinde monitör, masör ve kondisyoner, özel spor kuruluşlarında ve diğer kuruluşların spor ile ilgili birimlerinde uzman olarak, turizm sektöründe animatör olarak görev yapabilmektedirler.

 

 

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Bu programa yerleştirilenler arasından özel yetenek sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere belli sayıda öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir.

 

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

 

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,

– Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş  Kurumu İl ve Şube   Müdürlükleri.