BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR bölümü hakkında bilgi


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Programın Amacı

Beden eğitim ve spor programının amacı, insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda
en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri
uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Beden eğitimi ve spor programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda spor biyolojisi ve
uygulamalı fizyoloji, fonksiyonel anatomi ve kineziyoloji, ilkyardım ilkeleri, spor psikolojisi,
egzersiz fizyolojisi, psikososyal açıdan spor gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Beden eğitimi ve spor programına girmek için, öncelikle sporun belli bir dalında yetenekli
olmak gereklidir. Bu alanda çalışan insanlar bir anlamda eğitici olarak görev yaptıkları için,
insanlarla iyi iletişim kurabilmek, sabırlı ve dayanıklı olabilmek bu alanda başarıyı arttırıcı
faktörlerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Beden eğitimi ve spor programını bitirenler “Antrenör” olarak görev yaparlar. Antrenörler
insanların hangi spor türüne ne derece yatkın olduğunu saptar ve bireyleri yetenekleri
doğrultusunda eğitirler.

Çalışma Alanları

Antrenörler (spor eğitimcileri) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda,
üniversitelerde, okullarda, spor kulüplerinde görev alabilirler.