BEHMENLI SULTANLARI HAKKINDA BİLGİ


Behmenli Sultanları HAKKINDA BİLGİ NEDİR, Behmenli Sultanları HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, Behmenli Sultanları HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, Behmenli Sultanları HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, Behmenli Sultanları HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Saltanatı

Alaeddin Hasan Behmen Şah1347-1358

Birinci Muhammed Şah1358-1377

Alaeddin Mücahid1377-1378

Davud Şah1378

İkinci Muhammed Şah1378-1397

Gıyasüddin Şah1397

Şemsüddin Şah1397

Tacüddin Firuz1397-1422

Ahmed Veli1422-1436

Alaeddin İkinci Ahmed1436-1458

Alaeddin Hümayun1458-1461

Nizam Şah1461-1463

Üçüncü Muhammed Şah1463-1482

Şihabüddin Mahmud Şah1482-1518

Kaynak Rehber Ansiklopedisi