BEKIR PAŞA (KOCA) HAKKINDA BİLGİ


BEKiR PAşA (Koca) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, BEKiR PAşA (Koca) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, BEKiR PAşA (Koca) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, BEKiR PAşA (Koca) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, BEKiR PAşA (Koca) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Kaptan-ı derya, Sultan İkinci Mustafa’nın damadı, vezir.

1670 yılında Alanya’da doğdu. Sarayda yetişerek darbhane eminliğine kadar yükseldi. Bu vazifedeyken vezir rütbesi ile Cidde ve peşinden de Mısır valiliğine tayin edildi. Çeşitli yerlerde valilik yaptıktan sonra, Kıbrıs muhassıllığında ve Eğriboz muhafızlığında bulundu. Birinci defa olarak 1732 senesinde kaptan-ı derya oldu. On bir ay kadar bu vazifede bulunduktan sonra nişancılık verildi. Sultan İkinci Mustafa’nın kızı Safiye Sultanla evlendi (1740). 1750 senesinde ikinci defa kaptan-ı derya oldu. Üç sene sonra bu vazifeden alınıp Cidde valiliğine tayin edildi ise de ihtiyarlığını ileri sürerek İstanbul’da kaldı. Gelibolu ve Alanya’ya sürgüne gönderildi (1752).

Ömrünün son yıllarını İstanbul’da Safiye Sultanın sarayında geçirdi. Çeşitli yerlerde cami, medrese, çeşme gibi hayır eserleri inşa ettirdi. Doksan yaşındayken vefat etti (1759). İstanbul’da defnedildi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi