Belediye İtfaiye Erliği Adaylığına Atanma Şartları

Belediye itfaiye erliğine atanmak için Devlet Memurları Kanununun  48 inci maddesindeki genel şartlar ile bu Yönetmelikteki özel şartlar aranır