Belediye İtfaiye Yangın Personeli


Belediye itfaiye teşkilatında çalışan personelden gördükleri hizmet, öğrenim ve yeterlilik esaslarına ve bulundukları rütbelere göre aşağıda belirtilen unvanlarda   bulunanlar yangın personelidir.  Bunlar bizzat yangın/olay yerinde bulunmak ve yangın/olaya müdahale etmekle sorumlu  ve görevlidirler. 

  1. İtfaiye eri,
  2. İtfaiye onbaşısı,
  3. İtfaiye çavuşu,
  4. İtfaiye başçavuşu,
  5. İtfaiye amiri,
  6. İtfaiye müdür yardımcısı,
  7. İtfaiye Müdürü,