Belize hakkında bilgiler


BELİZE

Konum: Orta Amerika’da, kuzeyinde Meksika, doğusunda Karayip Denizi, güney ve batısında ise Guatemala ile çevrilmiş küçük bir ülke.
Coğrafi konumu: 17 15 Kuzey enlemi, 88 45 Batı boylamı
Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 22,966 km²
kara: 22,806 km²
su: 160 km²
Sınır: toplam: 516 km
Sınır komşuları: Guatemala 266 km, Meksika 250 km
Sahil şeridi: 386 km
İklimi: Sıcak ve nemli bir iklime sahip. Sıcaklık kıyılarda 15-32 derece arası değişirken iç kesimler daha sıcak. Özellikle güney bölgeleri oldukça fazla yağış alıyor. Ama Şubat-Mayıs arası kuru mevsim yaşanıyor.
Arazi yapısı: Belize sahillerinde sayısız küçük ada ve dünyanın ikinci büyük mercan kayalıkları yer alır. İç bölgeler, özellikle güney, biraz yüksektir. Maya Dağları’nın uzantısı olan tepeler engebeli alanları oluşturur. Ülkenin en yüksek noktası 1160 metrelik Victoria Tepesi’dir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m
en yüksek noktası: Victoria Tepesi 1,160 m
Doğal kaynakları: Tarıma elverişli topraklar, kereste, balık, hidro güç
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10
sürekli ekinler: %1
otlaklar: %2
ormanlar: %84 diğer: %3 (2000 verileri)
Sulanan arazi: 20 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Eylül – Aralık ayları arasında yıkıcı kasırgalar ve güneyde kıyı bölgelerinde su baskınları yaygındır.
Coğrafi not: Orta Amerika’da bulunup Kuzey Pasifik Okyanusuna kıyısı olmayan tek ülkedir.

Nüfus: 256,062 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaşlar: %42.04 (erkek 54,876; kadın 52,780)
15-64 yaşlar: %54.43 (erkek 70,534; kadın 68,837)
65 yaşlar ve üzeri: %3.53 (erkek 4,403; kadın 4,632) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.7 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.95 erkek/kadın
toplam nüfusta: 1.03 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 25.14 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 71.19 yıl
erkeklerde: 68.91 yıl
kadınlarda: 73.57 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.05 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS – hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.01 (1999 verileri)
HIV/AIDS – hastalıkları taşıyan insan: 2,400 (1999 verileri)
HIV/AIDS – hastalıklarından ölenler: 170 (1999 verileri)
Ulus: Belizeli
Nüfusun etnik dağılımı: Melez %43.7, Creole (Hem Avrupa, hem de Asya soyundan gelenler) %29.8, Maya %10, Garifuna %6.2, diğer %10.3
Dinler: Roma Katolikleri %62, Protestanlar %30 (Anglikan %12, Methodist %6, Mennonite %4, Adventist %3, Pentekostal %2, Yahova şahitleri %1, diğer %2), inançsız %2, diğer %6 (1980)
Dil: İngilizce (resmi), İspanyolca, Maya, Garifuna, Arawak, Creole
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %70.3
erkeklerin: %70.3
kadınların: %70.3 (1991 verileri)

Ülke adı: Resmi adı: Belize
eski adı: İngiliz Honduras’ı
Yönetim biçimi: Parlamenter demokrasi
Başkent: Belmopan
İdari bölmeler: 6 bölgeye ayrılmıştır; Belize, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek, Toledo
Bağımsızlık günü: 21 Eylül 1981 (İngiltere’den ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 21 Eylül (1981)
Anayasa: 21 Eylül 1981
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku
Oy kullanma yaşı: 18 ve üzeri; genel
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika – Karayip – Pasifik Ülkeleri), C, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), LAES, NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomiye genel bakış: Belize halkı genelde fakir. İşsizlik ve tarım imkanının yeterli olmayışı ülkenin en önemli problemleri. Ticaret, turizm ve inşaat ekonomiyi büyük ölçüde etkilenmektedir. Şeker ve muz ihracatın en önemli bölümünü karşılamaktadır.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi – 790 milyon $ (2000 verileri)
GSYİH – reel büyüme: %4 (2000 verileri)
GSYİH – sektörlere göre: tarım: %18
endüstri: %24
hizmet: %58 (2000 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
İş gücü: 71,000 (1997 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %38, endüstri %32, hizmet %30 (1994)
İşsizlik oranı: %12.8 (1999)
Bütçe: gelirler: 157 milyon $; giderler: 279 milyon $ (1999 verileri)
Endüstri: Giysi üretimi, gıda maddeleri, turizm, inşaat
Endüstrinin büyüme oranı: %4.6 (1999)
Elektrik üretimi: 185 milyon kWh (1999)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %56.76
hidro: %43.24
nükleer: %0
diğer: %0 (1999)
Elektrik tüketimi: 172.1 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: muz, narenciye, şekerkamışı; kereste; balık, kültür karidesi
İhracat: 235.7 milyon $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Şeker, muz, narenciye, giysi, deniz mahsulleri, şeker pekmezi, odun
İhracat ortakları: ABD %42, İngiltere %33, AB %12, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı) %4.8, Kanada %2, Meksika %1 (1999)
İthalat: 413 milyon $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Makine ve araç -gereç, imalat ürünleri; gıda, meşrubat, tütün; yakıt, kimyasal madde, eczacılık ürünleri
İthalat ortakları: ABD %58, Meksika %12, İngiltere %5, AB %5, Orta Amerika %5, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı) %4 (1998)
Dış borç tutarı: 338 milyon $ (1998)
Para birimi: Belize Doları (BZD)
Para birimi kodu: BZD
Mali yıl: 1 Nisan – 31 Mart

Kullanılan telefon hatları: 31,000 (1997)
Telefon kodu: 501
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 12, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 133,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
Televizyonlar: 41,000 (1997)
Internet kısaltması: .bz
Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
Internet kullanıcıları: 12,000 (2000)

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 2,872 km
asfalt: 488 km
asfalt olmayan: 2,384 km (1998 verileri)
Deniz yolları: 825 km
Limanları: Belize City, Big Creek, Corozol, Punta Gorda
Hava alanları: 44 (2000 verileri)