BENELÜX HAKKINDA BİLGİ


BENELüX HAKKINDA BİLGİ NEDİR, BENELüX HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, BENELüX HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, BENELüX HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, BENELüX HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Benelux (m), Fr. Benelux (m), İng. Benelux. Belçika, (Belgium), Hollanda (Netherlands) ve Lüxemburg (Luxembourg) devletlerinin aralarında kurdukları birlik. Benelüx ismi üç devletin yazılışlarının ilk hecelerinden meydana gelmektedir. Pekçok bakımdan birbirleriyle ortak tarafları olan bu üç devlet, 1948’de yürürlüğe giren bir sözleşme ile ortak bir gümrük tarifesi kabul etmişlerdir. Zamanla ekonomik politikalarını daha çok yaklaştırıp, 1958’de Lahey’de imzaladıkları antlaşma ile aralarında ekonomik birlik kurmuşlardır. Bu antlaşma 1960 yılında yürürlüğe girdi. Benelüks (Benelüx) devletleri ekonomik birliği sağladıktan sonra, Avrupa Toplulukları ve Ortak Pazar dolayısıyla birbirleri ile daha çok yaklaşmışlar, birçok politik konuda ortak hareket eden bir grup meydana getirmişlerdir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi