BENZALDEHIT HAKKINDA BİLGİ


BENZALDEHiT HAKKINDA BİLGİ NEDİR, BENZALDEHiT HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, BENZALDEHiT HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, BENZALDEHiT HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, BENZALDEHiT HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Benzaldehyd (n), Fr. Benzaldehyde (m), İng. Benzaldehyde. Aromatik aldehitlerin en basit üyesi. C6H5CHO formülünde olup, renksiz, uçucu bir likittir. 179°C’de kaynar, acı badem kokusundadır. Acı bademden ve sentetik olarak benzal klörünün hidrolizi ile elde edilir:

C6H5CHCI2+H2O ® C6H5CHO+2HCI

Diğer bir metot da toluenin uygun ortamda oksidasyonundan elde edilir.

Benzaldehit trifenil metan ve akridin boyaları üretiminde bir ara ürün olarak önemli bir materyaldir. Birçok organik bileşiğin sentezinde, parfümeri ve fotoğrafçılık kimyasında kullanılır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi