Benzerlik çeşitleri nedir


Hiyerarşik sınıflamalarda kategorilerin tanımlanmasına yönelik olarak kullanılan ölçütleri ifade eder. (Örneğin, temel yapı bloklarının gruplar haline getirilmesi.) ISCO-88´de temel benzerlik ölçütleri, işlerin gerektirdiği görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan beceri seviyesi ve yetenek uzmanlaşmasıdır. Beceri seviyesi en çok bir araya getirilmiş kategorileri tanımlamak için kullanılan ana ölçüt iken beceri uzmanlaşması, bir araya getirilmiş kategoriler dahilindeki daha ayrıntılı kategorileri tanımlamakta kullanılır.