BENZOIN HAKKINDA BİLGİ


BENZOiN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, BENZOiN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, BENZOiN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, BENZOiN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, BENZOiN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Benzoin (n), Fr. Benzoine, İng. Benzoin. Bir antiseptik olarak geniş ölçüde kullanılan aromatik bir bileşik. C6H5CHOHCOC6H5 formülünden olup, erime noktası 279°C’dir. Sıcak alkolde çözünür. Bileşik kristal yapıda ve renksizdir. Benzoin, benzaldehidin (C6H5CHO) bir katalizörle (potosyum siyanürün alkoldeki çözeltisi gibi) muamelesiyle elde edilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi