Bermuda hakkında bilgiler


BERMUDA

Konum: Kuzey Amerika’da, Kuzey Atlas Okyanus`unun batısında, ABD`nin kuzey Carolina eyaletindeki Hatteras Burnu`nun yaklaşık 900 km doğusunda yer alan adalar topluluğudur.
Coğrafi konumu: 32 20 Kuzey enlemi, 64 45 Batı boylamı
Harita konumu: Kuzey Amerika
Yüzölçümü: toplam: 58.8 km²
kara: 58.8 km²
su: 0 km²
Kıyı komşuları: 0 km
Sahil şeridi: 103 km
İklimi: İklimi ılıman ve nemlidir; kış ayları sert ve güçlü rüzgarlarla geçer. Şubat en soğuk aydır.
Arazi yapısı: Mercan resifleriyle çevrili olan adalarda, bataklıklar ve acı su gölleri, alçak tepeler vardır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Town Tepesi 76 m
Doğal kaynakları: Kireçtaşı, ılıman iklim turizme olanak sağlamaktadır.
Arazi kullanımı: Tarıma elverişli: %6
sürekli ekinler: %0
sürekli otlaklar: %0
ormanlık arazi: %0
diğer: %94 (1997 verileri)
Doğal afetler: Kasırgalar (Temmuz – Kasım ayları arasında)

Nüfus: 63,503 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %19.4 (erkek 6,091; kadın 6,230)
15-64 yaş: %69.43 (erkek 21,783; kadın 22,309)
65 yaş ve üzeri: %11.17 (erkek 3,073; kadın 4,017) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.74 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 2.66 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 0.94 erkek/kadın
15 yaş altı: 0.98 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 0.98 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.76 erkek/kadın
toplam nüfus: 0.95 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 9.55 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.12 yıl
erkek: 75.04 yıl
kadın: 79.06 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.81 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Bermudalı
Nüfusun etnik dağılımı: Siyah ırk %58, beyaz ırk %36, diğer %6
Dinler: Anglikan olmayan Protestanlar %39, Anglikanlar %27, Roma Katolikleri %15, diğer %19
Dil: İngilizce (resmi), Portekizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %98
erkek: %98
kadın: %99 (1970 verileri)

Ülke adı: Resmi adı: Bermuda
eski adı: Somer Adaları
Bağımsızlık durumu: İngiltere’nin müstemlekesi
Yönetim biçimi: İngiltere’ye bağlı parlamenter sistemle yönetilmekte olup, iç işlerinde bağımsızdır.
Başkent: Hamilton
İdari bölmeler: 9 Bölge ve 2 belediye; Devonshire, Hamilton, Hamilton, Paget, Pembroke, Saint George, Saint Georges, Sandys, Smiths, Southampton, Warwick
Bağımsızlık günü: yok (İngiltere’nin müstemlekesidir)
Milli bayram: Bermuda Günü, 24 Mayıs
Anayasa: 8 Haziran 1968, 1989 yılında yeniden düzenlenmiştir
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku
Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri, genel
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: Caricom (gözlemci), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)

Ekonomiye genel bakış: Bermuda, coğrafi konum avantajını en iyi şekilde kullanmıştır. Uluslararası firmalara finansal servis ve yılda yaklaşık 360,000 ziyaretçiye konfor turizmi fırsatları sağlamıştır. Bu girişimlerin sonucunda dünyadaki kişi başına gelirin en yüksek oranda olduğu ülkelerden biri haline gelmiştir. Turizm sektörü gayri safi milli hasılanın %28`ini karşılamaktadır. Endüstri sektörü küçüktür ve elverişli toprak sıkıntısı yüzünden tarım sektörü de limitlidir. Gıda maddesi ihtiyacının %80`i ithal edilmektedir. Bermuda`nın ekonomik kazancının %60`ını uluslararası ticaret sağlamaktadır; 1995`deki bağımsızlık kararının düşmesi de ülkenin yabancı firmaları kaybetme korkusunun bir sebebi olabilir.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi – 2.1 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH – reel büyüme: %1.5 (2000 verileri)
GSYİH – sektörlere göre: tarım: %1
endüstri: %10
hizmet: %89 (1995 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.7 (2000 verileri)
İş gücü: 35,296 (1997)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Büro işleri %23, hizmet %22, işçi %17, mesleki ve teknik %17, idari ve yönetim işleri %12, satış %7, tarım ve balıkçılık %2 (1996)
Bütçe: gelirler: 504.6 milyon $; giderler: 537 milyon $ (1997/98 mali yılı verileri)
Endüstri: turizm, finans, sigorta, inşaat, boya, parfüm, eczacılık, gemi onarımı
Elektrik üretimi: 550 milyon kWh (1999)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (1999)
Elektrik tüketimi: 511.5 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Muz, sebze, narenciye, çiçek, süt ürünleri
İhracat: 56 milyon $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Eczacılık ürünlerinin geri ihracatı
İhracat ortakları: İngiltere %29.5, ABD %9.8 (1997)
İthalat: 739 milyon $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Makineler ve taşımacılık araçları, inşaat materyalleri, kimyasal maddeler, gıda ürünleri, canlı hayvanlar
İthalat ortakları: ABD %34, İngiltere %9, Meksika %8 (1997)
Para birimi: Bermuda Doları (BMD)
Para birimi kodu: BMD
Mali yıl: 1 Nisan – 31 Mart

Kullanılan telefon hatları: 52,000 (1997)
Telefon kodu: 1441
Radyo yayın istasyonları: AM 5, FM 3, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 82,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 3 (1997)
Televizyonlar: 66,000 (1997)
Internet kısaltması: .bm
Internet servis sağlayıcıları: 20 (2000)
Internet kullanıcıları: 25,000 (2000)

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 225 km
asfalt: 225 km
asfalt olmayan: 0 km (1997)
Deniz yolları: yok