Besicilik Teknikeri


Meslek Tanımı :
-Etleri için yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanların, teknik usullerle bakım ve beslenmesi konusunda çalışan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Besicilik Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İşletmeye alınacak  besi hayvanlarının uygun ırk vb. seçimini yapmak,
b) İşletmedeki hayvanların yaş, verim, fizyolojik durumu vb. gibi özel gereksinimlerine göre bakım ve beslenmelerini sağlamak,
c) İşletme için gerekli yem materyallerini belli kalite kriterleri içinde seçip temin etmek,
d) Gerektiğinde işletmedeki hayvanlar için uygun yem karışımı hazırlamak,
e) İşletmedeki hayvanların  aşı programlarını takip etmek, kayıtlarını tutmak,
f) İşletmede damızlık dişi hayvan varsa onların kızgınlık dönemlerini takip ederek gebe kalmalarını sağlamak,
g) Pazar ağırlığına ulaşan hayvanları veya işletme dışı kalması gereken hayvanları belirleyerek kasaba sevk etmek veya satışını gerçekleştirmek,
h) Silaj yapımı ve kaba yem üretimini yapmak veya yaptırmak,
i) Hayvansal üretimde kullanılan ekipman, yem, yem katkı maddeleri, hayvanlardan elde edilen çeşitli ürünlerin üretim ve pazarlamasında yardımcı eleman olarak  çalışmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.