Besin Teknolojisi Öğretmeni (Orta Öğretim) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere besin teknolojisi konusunda ders veren kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Besin Teknolojisi Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,
b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planına göre öğrencilere besin teknolojisi konusunda ders vermek,
c) Öğrencilere temel beslenme besinler, besin kimyası, besin kontrol ve analizleri, besin mikrobiyolojisi, besin saklama-işleme ve değerlendirme teknikleri, yiyecek hazırlama ve deneysel pişirme teknikleri, kurum ve kuruluşların kalori onarı ve çeşitlerine göre beslenmelerin tespit edilmesi, besin hazırlama, besin pazarlaması ile ilgili konularda açıklamalarda bulunmak,
d) Uygulama çalışmaları yaptırarak öğrencilerin yetişmelerini sağlamak,       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.