Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi Ve Beslenme Öğretmeni mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
ÇALIŞTIĞI EĞITIM KURUMUNDA ÖĞRENCILERE ?BESIN/GIDA TEKNOLOJISI-EV YÖNETIMI VE BESLENME? KONULARINDA BILGI, BECERI, TUTUM VE DAVRANIŞLARI KAZANDIRMAK IÇIN EĞITIM VEREN KIŞIDIR.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

BESIN/GIDA TEKNOLOJISI-EV YÖNETIMI VE BESLENME ÖĞRETMENI IŞLETMENIN GENEL ÇALIŞMA PRENSIPLERI DOĞRULTUSUNDA, ARAÇ, GEREÇ VE EKIPMANLARI ETKIN BIR ŞEKILDE KULLANARAK, IŞÇI SAĞLIĞI, IŞ GÜVENLIĞI VE ÇEVRE KORUMA DÜZENLEMELERINE VE MESLEĞIN VERIMLILIK VE KALITE GEREKLERINE UYGUN OLARAK:
A) EĞITIM VERECEĞI GRUBUN DÜZEYINE UYGUN BIR ÇALIŞMA PLANI YAMAK,
B) SORUMLU OLDUĞU ATÖLYE, LABORATUAR, IŞLIK VB. YERLERI EĞITIME HAZIR DURUMDA TUTMAK,
C) KENDISINE AYRILAN DERS SAATLERINDE ÇALIŞMA PLANINI UYGULAYARAK ÖĞRENCILERE ALANI ILE ILGILI BILGI VE BECERILER KAZANDIRMAK,
D) EV YÖNETIMI, YEMEK PIŞIRME, BESIN BILGISI, ALIŞVERIŞ VE AILE BÜTÇESININ PLANLANMASI, KONSERVECILIK, PASTACILIK, EV AKSESUARI DIKIMI, TEMEL BESLENME BILGISI KONULARINDA EĞITIM VERMEK,
E) ÖĞRENCILERIN BAŞARILARINI DEĞERLENDIRMEK,
F) ÖĞRENCILERE UYGULAMA ÇALIŞMALARI YAPTIRARAK YETIŞMELERINI SAĞLAMAK,
G) EĞITICI KOL ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALARAK ÖĞRENCILERIN YETENEKLERINI GELIŞTIRICI ETKINLIKLER DÜZENLEMEK,
H) ÖĞRENCILERIN GELIŞIMLERINI IZLEMEK, SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLMAK,
I) ÇEVRESINDE ALANI ILE ILGILI GELIŞMELERI IZLEMEK, BUNLARIN ÖĞRETIM PROGRAMLARINA YANSITILMASI IÇIN ILGILILERE ÖNERILERDE BULUNMAK,
J) ALANI ILE ILGILI ARAŞTIRMALAR YAPMAK,
K) TEKNOLOJIK GELIŞMELERI IZLEMEK VE DERS PROGRAMINA YANSITMAK,
L) NÖBETÇI OLDUĞU GÜNLERDE, OKULUN DÜZEN VE DISIPLININI SAĞLAMAK,
M) SORUMLU OLDUĞU SINIFTA ÖĞRENCILERIN ALAN VE DERS SEÇMELERINE YARDIMCI OLMAK,

     VB. GÖREV VE IŞLEMLERI YERINE GETIRIR.