BESLENME VE DİYETETİK bölümü hakkında bilgi


BESLENME VE DİYETETİK

Programın Amacı

Beslenme ve diyetetik programının amacı, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin,
sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması alanında
çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Beslenme ve diyetetik programında eğitimi süresince temel kimya, biyoloji, fizik, matematik,
istatistik, psikoloji, sosyoloji derslerinin yanı sıra beslenme biyokimyası, beslenme ilkeleri ve
besinler, fizyoloji, anatomi, mikrobiyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması, toplum
beslenmesi ve beslenme hastalıkları epidemiyolojisi, besin kimyası ve analizi, ana-çocuk
beslenmesi, kurum beslenmesi, besin kontrolü, yönetim ekonomisi alanlarında dersler verilir.
Üçüncü yılın sonunda sağlık ocakları ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde 6 hafta süreli halk
sağlığında beslenme, son sınıfta bir yıl süreli hastane ve kurumlarda beslenme stajı
yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Beslenme bilimi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve besin bilimi ile yakından ilgili bir alandır.
Bu nedenle, beslenme ve diyetetik alanında çalışacak kişilerin doğa bilimlerine meraklı ve
bu alanda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Ayrıca sabırlı, başkaları ile işbirliği yapabilen,
düşüncelerini başkalarına aktarıp onları etkileyebilen kimseler bu alanda başarılı olabilirler.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Dört yıllık eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Diyetisyen” unvanı verilir. Diyetisyen sağlık
hizmetleri sınıfı içerisinde yer alır. Başarılı öğrenciler, beslenme ve diyetetiğin yanı sıra
biyokimya, anatomi, fizyoloji, halk sağlığı ve metabolizma dallarında lisansüstü eğitime
devam edebilirler.
Diyetisyenler, yönetici diyetisyen, tedavi diyetisyeni ve halk sağlığı diyetisyeni olarak
ayrılırlar. Yönetici diyetisyen hastane, okul, yurt, endüstri ve kamu kuruluşları gibi kurumlara,
besin maddelerinin satın alınması, hazırlanması, pişirilmesi ve servisiyle uğraşır. İnsanların
en iyi ve en ekonomik yönden beslenebilmesi için gerekli beslenme planlamasını yapar,
uygulanmasını denetler.
Tedavi diyetisyeni, hastaların durumuna göre verilecek özel diyetleri düzenler, yemeğin
hastaya verilmesini ve hasta tarafından tüketilmesini sağlar. Taburcu olan ve polikliniğe
gelen hastaları, evde uygulamaları gereken diyet konusunda eğitir.
Halk sağlığı diyetisyenleri sağlık merkezlerinde görev alırlar ve halkın sağlıklı beslenmesi
için gerekli önerilerde bulunurlar. Ayrıca diyetisyenler gıda teknolojisinde eğitimci ve
danışman olarak da çalışmaktadırlar.

Çalışma Alanları

Mezunların çalışma alanları dört grupta toplanabilir:
1. Diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi kurumları diyetisyenliği ve halk
sağlığı diyetisyenliği yapabilirler.
2. Toplu beslenme yapan kuruluşlarda çalışabilirler.
3. Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında çalışabilirler.
4. Araştırma ve endüstri kuruluşlarında görev alabilirler.

Diyetisyenlik ülkemizde yeni gelişen bir meslek alanıdır. Okullarda, sosyal hizmet
kurumlarında, hastanelerde, kamu ve endüstri kuruluşlarında vb. yerlerde diyetisyenin
çalışmalarından yararlanma eğilimi artmaktadır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir diyetisyenin iş
bulma sorunu olmayabilir.