Bestekar/Kompozitör mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Müzikal kompozisyonlar tasarlayan, yazan ve düzenleyen kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bestekar/Kompozitör işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kendi yarattığı melodiyi ve armoniyi müzik işaretlerine ve sembollere çevirmek,
b) Güftenin ana temasına uygun bir makama karar vermek,
c) Sazıyla melodi denemeleri yapmak,
d) Bir solist veya topluluk tarafından okunmak veya çalınmak üzere çeşitli stillerde müzik eserleri bestelemek,
e) Notaları ile yazmak ve düzenlemek,
f) Belirli tip bir müzik üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir.       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.