Beton Direk Kalıp Açma İşçisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Kalıplara dökülen beton direkleri buhar yardımı ile kurutan, kalıpları açan ve dökülen beton direkleri kalıplardan çıkaran kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları

Beton Direk Kalıp Açma İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Buhar hortumunu buhar musluğuna takmak,
b) Hortumun diğer ucunu, kum havuzunda dinlendirilmeye bırakılan kalıp içindeki direğin içine sokmak ve tahta takozlarla hortumun etrafını döşeyerek hortumun direk içinden dışarıya çıkmasını önlemek,
c) Buhar vanasını açarak direk içine buhar göndermek,
d) Kurutulan direğin ölçülerine göre belirli bir müddet beklemek,
e) Bekleme anında sık sık  kalıbın ısınıp ısınmadığını eli ile kontrol etmek,
f) Kalıp ısınmaya başladığı anda buharı kesmek ve direği dinlendirmeye bırakmak,
g) Direği kalıp içinden çıkarmak için çekiçle vurarak kalıp anahtarlarını açmak,
h) Vinç operatörüne talimat vererek kalıbın üst parçasını kaldırtmak ve alt kalıp parçası üzerindeki direği yuvarlayarak kalıp içinden zemine indirmek,
i) İş bitiminde kısmının temizliğini yapmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.