Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Çeşitli el aletleri ve metal işleyen tezgahlar kullanarak imalatta kullanılacak beton direk kalıplarını hazırlayan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Direk Kalıp Hazırlama işçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Hazırlanacak kalıpların iskeletini meydana getirmek üzere roleden çıkan sac parçalarını tezgaha yerleştirmek,
b) Kaynakçılara talimat vererek parçaları kaynak yaptırmak,
c) Vinç yardımı ile tezgah üzerinde duran kalıbı çevirmek,
d) Mastarları kalıp aralarına yerleştirerek kalıbın ve kalıp kapağının iç gönyesini ölçmek,
e) Kalıba takacağı köşebentleri istenilen ölçülerde kesmek ve kesilen köşebentleri açma tezgahında açmak,
f) Açılan köşebentleri kalıba takmak ve kaynak ile tutturmak,
g) Kalıba takılacak flanjları (kalıpların deforme olmaması için kaynak yerlerine takılan kavisli demir) çekiç yardımı ile düzeltmek ve numaralamak,
h) Verilen numaralara göre flanjların kalıba kaynatılması için ilgili işçiye talimat vermek,
i) Kalıp kapağını kalıp üzerine kapatmak,
j) Kapağın açılıp kapanmasını sağlamak üzere kelepçeleri köşebentlere göre hizalamak ve kaynakla tutturulmasını sağlamak,
k) Kalıp içindeki kaynak izlerini taş motoru kullanarak temizlemek,
l) Kalıp kapağının iyi oturması için köşebentlerin sırt kısmını keski ve çekiç kullanarak tesviye etmek, kullandığı teçhizatın bakım ve temizliğini yapmak.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.