Beton Direk ve Travers Demiri İşçisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Beton direk ve travers imal eden fabrikalarda demir iskeletler hazırlayan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Direk ve Travers Demiri İşçisiişletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Projeye göre beton direk ve travers imalinde kullanacağı demirleri ölçmek ve işaretlemek,
b) İşaretlenen demirleri makinede kesmek veya bükmek,
c) Demirleri tellerle örgü biçiminde birleştirmek,
d) Örgünün halka çapına ve boyuna göre takılacak spiralin ucunu izolatöre takmak ve gevşek olmaması için spirali çekerek sıkmak,
e) İşlemi biten demir iskeleti kalıba koymak,
f) Makinenin bıçaklarını bileyliyebilir.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.