Beton Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Hazır beton santralleri veya beton laboratuarlarında , hazır beton üretimini, kalite kontrolünü ve test işlemlerini gerçekleştiren kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemeleri ile kalite gerekliliklerine uygun olarak iş akışını düzenlemek,
b) Beton karışımında kullanılan hammaddelerin uygunluğunu kontrol etmek,
c) Beton santralleri ya da beton laboratuarlarında uygun kum-çakıl ve çimento karışımını hazırlamak,
d) Hazırlanan bu karışımdan  istenilen her farklı sınıfta beton için tasarım yapmak,
e) Beton üretimini gerçekleştirmek,
f) Üretilmiş betonların niteliğini test etmek,
g) Şantiye uygulamalarında, çalışmaların iş programlarına uygun olarak yürütülmesi konusunda inşaat mühendisine yardımcı olmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.