Betonarme Demircisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Betonarme Demircisi, projedeki ölçü ve şekillerde demir hazırlama, kalıp üzerine döşeme ve bağ atma işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Betonarme Demircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Projeyi incelemek,
b) Demir ihtiyacını tesbit etmek,
c) Demirleri kesmek,
d) Etriye yapmak,
e) Pilye yapmak,
f) Kolon demiri döşemek,
g) Perde demiri döşemek,
h) Kiriş demiri döşemek,
i) Temel demiri döşemek,
j) Döşeme demiri döşemek,
k) Merdiven demiri döşemek,
l) Demire bağ atmak,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.