Betonarmeci (Genel) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Betonarme binalar ve binaların sütun, kiriş, döşeme ve duvar gibi bölümlerini inşa eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Betonarmeci (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Plan ve özellikleri incelemek,
b) Kalıpları uygun durumda birleştirmek ya da kurmak ve sabitlemek,
c) Demir çubuk ve ağları kesmek, düzeltmek, birleştirmek ve kalıpta bağlamak,
d) Betonu elle ya da beton karıştırıcı da hazırlamak ya da yardımcısına hazırlanmış beton getirmesini işaret etmek,
e) Betonu kalıba dökmek, dağıtmak, sıkıştırmak ya da vibrasyon makinesi ile düzeltmek,
f) Beton yüzeyini düzeltmek ve perdahlamak, beton kuruduğunda kalıbı