Bey’-i Bâtıl nedir ne demektir anlamı hakkında bilgi


Sahih olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veyâ bir kısmı bulunmayan alış veriş. (Bkz. Bâtıl)