Bey’-i bil Vefâ (Vefâ ile Satış) nedir ne demektir anlamı hakkında bilgi


Alıcı ve satıcının, satıştan vazgeçmek hakkına sâhip olduğu alış-veriş.