Bey’-i bil Vefâ (Vefâ ile Satış) nedir ne demektir anlamı hakkında bilgi

Alıcı ve satıcının, satıştan vazgeçmek hakkına sâhip olduğu alış-veriş.