BEZMI ALEM VALIDE SULTAN HAKKINDA BİLGİ


BEZMi ALEM VALiDE SULTAN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, BEZMi ALEM VALiDE SULTAN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, BEZMi ALEM VALiDE SULTAN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, BEZMi ALEM VALiDE SULTAN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, BEZMi ALEM VALiDE SULTAN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

İkinci Mahmud Han’ın hanımı, Abdülmecid Hanın annesi. Oğlu Abdülmecid padişah olunca (1839), valide sultan oldu ve “Mehd-i ulya” ünvanını aldı. Akıllı, tedbirli, şefkatli, cömert, dinine bağlı bir hanımdı. 1852 senesinde vefat edip Sultan Mahmud Hanın türbesine defnolmuştur.

Bezm-i Alem Valide Sultan, fakirlerin yatıp tedavi edilmesi için yüz yataklı Guraba Hastahanesini inşa ettirdi. Ayrıca Bezm-i Alem Valide Sultan Mektebi (bugünkü İstanbul Kız Lisesi) ve Beşiktaş’ta büyük bir çeşme, Yahya Efendi dergah ve mescidine ilaveler ile Mekke ve Medine’de pekçok hayır işleri yaptırdı. Bu hayır eserlerin giderleri için zengin vakıflar bağışladı. Bezm-i Alem Valide Sultan yaptırdığı daha pekçok hayır eserleri ve fakirlere ihsanları ile halkın sevgisini kazanmıştır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi