Biçerdöver Tamircisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Tarım işlerinde kullanılan biçerdöver aracının tamir, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Biçerdöver Tamircisi  , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Motorun bakım ve ayarlarını yaparak aşırı yakıt tüketmesini önlemek,
b) Arızanın nedenini ve yerini belirlemek için aracın kontrolünü yaparak arızalı parçayı tespit etmek,
c) Arızalı parçayı tümüyle ya da kısmen sökmek,
d) Parçaları tamir etmek, tamiri mümkün olmayan parçaları yenisi ile değiştirmek,
e) Tamir edilen veya yeni parçayı yerine monte etmek, ayarlarını yapmak
f) Biçerdöverin bakımını yapmak üzere parçaları sökmek, temizlemek, yağlamak ve yerine monte etmek
g) İş için gerekli olan malzemeyi temin ederek maliyetini hesaplamak,
h) Zamanla çıkabilecek arızaları önlemek için gerekli tedbirleri almak  ve uyarmak,
i) Test cihazları ile motoru test etmek,
j) Müşteriye motor bakımı ile ilgili ön bilgi vererek, önerilerde bulunmak,
k) Yangına ve dene kayıplarına sebebiyet vermemek için biçerdöverin gerekli olan ayarlarını yaparak, tedbirlerini almak,

        vb. görev ve işlemleri yerine getirir.