Bilet Satış Elemanı (Banliyo Tren İstasyonu) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Banliyö tren istasyonlarında yolculara bilet satan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

III. GÖREV VE İŞLEMLER: Bilet Satış Elemanı (Banliyo Tren İstasyonu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirtilen zaman çizelgesine göre bilet satışına başlamak,
b) Satışı yapılacak biletlere tarih kaşesini basarak kaşelemek,
c) Banliyö tren hatlarındaki yolculara bilet satmak,
d) Banliyö tren hatlarındaki yolculara aylık abonman kartı satmak,
e) Banliyö tren hatlarında yolculuk yapan öğrencilerden, Öğrenci Kimlik kartı olanlara öğrenci abonman kartı satmak,
f) Günlük satılan biletlerin yevmiye defterine adet ve tutarlarını yazmak,
g) Her ay satılan tam ve öğrenci abonman kartlarının tutarlarını yevmiye defterine yazmak,
h) Bilet ve abonman ihtiyaçlarını zamanında belirlemek ve gelen biletleri teslim almak,
i) Görev sonrası sayım yapmak, elde edilen geliri her gün gar şefliğine teslim etmek,
j) Banliyö biletleri ve banliyö abonmanları satış bordrosunu düzenlemek,
k) Her ayın sonunda genel toplam (icmal) yapmak.

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.