Bilgi İşlem Donanım Görevlisi (Banka) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Bankaya ait bilgisayar ve bilgisayarın klavye, monitör, yazıcı, modem vs. ünitelerini kuran, çalıştıran bakım ve onarımını yapan, alt yapı ile ilgili diğer bölümler ile koordinasyon içerisinde çalışan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgi İşlem Donanım Görevlisi (Banka), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bankanın kullanacağı önceden tasarlanmış otomasyon sistemini  kurmak, bakım ve onarımını yapmak,
b) Şubelerin  cihazlarının  kurulumlarını yapmak,
c) Şube cihazlarının yazılım yüklemelerini yapmak,
d) Şube hatlarının ölçülmesi, devreye alınması, modemlerin çalıştırılması işlerini yapmak,
e) Banka müşterilerinin pos kuruluş, sökülüş, versiyon yükleme ve bilgisayar işlemlerini yapmak,
f) Banka  şubelerindeki tüm cihaz arızalarının giderilmesi ve yer değiştirilmesi işlerini yapmak,
g) Şube dışı ATM?lerin teknik altyapısını hazırlamak (hat, modem, ups bağlantıları),
h) Bilgi işlem merkezlerinde gerekli donanımın kurulmasını sağlamak ve ağ güvenliğinin sağlanması için kurulum esnasında gerekli önlemler almak,

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.