Bilginin organizasyonu


Hızlı değişimler sonucunda elektronik savaşlar başlamıştır. Bu savaşlarda silah olarak bilgi ve bilginin organizasyonu şarkı sözleri kullanılmaktadır. Bilginin organizasyonu e-devlet ise en alt seviyede çalışanından en üst düzeyde çalışana kadar her birimin uyumlu ve koordineli şekilde çalışmasıdır. Bu da enformasyonun kontrolüdür. Bu yenilikler geleneksel yapıyı ve bürokrasiyi ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bilgi organizasyonu, günümüzde bürokrasiye yöneltilen saldırıların kaynağıdır. Çünkü bürokrasi birtakım kuralları haberlerda beraberinde getirir. İş ortamları kurumlaşmayı gerektirirken, bürokrasi ise mekanikleşmeyi gerektirir. Yeni pazarların oluşması, yeni ürünlerin yaratılması, teknolojik tasarımlar için birtakım kuralların çiğnenmesi gerekmektedir. Bu da yeni sarsıntılara ve güç değerlerinin değişmesine neden olmaktadır. Bilgi ile üretim arasındaki ilişki değişirse siyasi hayatın temelleri de sarsılmış olur.