Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bilgisayar montajını ve kuruluşunu yapma, bilgisayarın sorunsuz çalışmasına engel olan faktörleri tespit edip çözüm getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bilgisayarın kurulacağı yeri incelemek ve elektrik tesisatını kontrol etmek,
b) Bilgisayarın kasa montajını yapmak, klavye, fare ve monitörün bağlantısını yapmak,
c) İşletim sistemi ile çevre birimleri sürücülerini yüklemek,
d) Bilgisayara çevre birimlerinin bağlantısını yapmak ve çalışmasını test etmek,
e) Ağ bağlantılarını kurmak,
f) Arızalı bilgisayarın bildirim formlarını ve önceki arıza kayıtlarını incelemek,
g) Donanım birimlerinin güvenli şekilde taşınmasını sağlayıcı ve bilgi kaybını önleyici önlemler almak,
h) Virüs olup olmadığına bakmak ve hata mesajlarını değerlendirmek, virüsleri temizlemek,
i) Sistem dosyalarının silinmiş ve/veya zarar görmüş olup olmadığına bakmak,
j) Yüklenen programların iletişim sistemi ile uyumluluğunu kontrol etmek,
k) Donanım test programlarını çalıştırmak,
l) Çevre birimleri sürücüleri, kasa içindeki kablo bağlantıları ve kartları ve güç kaynağını kontrol etmek,
m) Hard diski biçimlendirmek, disket ve/veya optik sürücüleri temizlemek,
n) Disket sürücüsünü, güç kaynağını, klavye ve/veya fareyi onarmak ve değiştirmek,
o) Gerektiğinde sabit diski, bellek kartını, optik sürücüleri, ekran kartını, çevre birimlerini, ağ kartlarını, enerji ve data kablolarını, bilgisayar pilini ve ana kartı değiştirmek,
p) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek,
               vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.