BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ bölümü hakkında bilgi


BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı,işleyişi, projelendirilmesi,geliştirilmesi ve bu
sistemlerin kullanılması konularında eğitim ve araştırma yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Yazılım, donanım,bilgisayar ağları ve yapay zeka üzerinde çalışmalar yapılır. Eğitimin ilk
yıllarında; matematik,genel fizik,kimya,bilgisayar mühendisliğine giriş ve uygulamalı
doğrusal cebir dersleri verilir. İlerleyen yıllarda sistem programcılığı ve donanımı ile ilgili
uzmanlık dersleri okutulur. Bunlar, programlama dilleri,sayısal mantık sistemleri,bilgisayar
mimarisi,sayısal çözümleme,işletim sistemleri, yapay zeka, alan teorisi,veri yönetimi,
temel elektronik, dil işleyiciler gibi derslerdir.3.ve 4. Sınıflarda yaz stajı yapılmaktadır.

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliğinde;bilgisayarla ilgili kuramsal veya uygulamada ortaya
çıkan ya da çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik bir eğitim uygulanır.

Çalışma Alanları

Eğitim,yönetim,endüstri,ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel
kuruluşlarda,üniversitelerde bankalarda ve bilgisayar yazılımı ve donanımı ile uğraşan
firmalarda; sistem çözümleyiciliği, program ve yazılım uzmanlığı, bilgisayar uzmanlarının
kurulması, kontrol sistemlerinin tasarımı, üretimi, danışmanlık ve yönetici mühendislik
görevinde çalışabilirler

Bilgisayar Mühendisleri;bilgisayar,yazıcı,disket ve disk gibi malzemeleri kullanarak,
programcılar,operatörler, elektrik-elektronik mühendisleri matematikçiler ve istatistikçilerle
birlikte çalışırlar. Mezunların iş bulma olanağı çok geniştir. Devlet kurumları, özel
kurumlar, Bilgisayar donanımı ve yazılımını gerçekleştiren ve pazarlayan şirketlerde
çalışılabilir.