Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde mühendisin gözetimi altında bilgisayarla model tasarımı ve çizimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

p) Yeni projeler geliştirmek için mühendis gözetiminde tasarım yapmak,
q) Tasarımın bilgisayar ortamında çizimini yapmak,
r) Sistem tasarımı yapılmış projeleri programlamak,
s) Projeleri yapılmış programları test etmek,
t) Tasarlanan ve projelendirilen programlarda istenen veya günün değişen şartlarına göre gerekli      düzenlemeleri yapmak,
u) Düzeltilmiş tasarımların kullanım kitapçıklarını ve akış diyagramlarının hazırlamak,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir