Bilgisayar Donanım Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Bilgisayarları ve bilgisayar çevre birimlerini kurum veya kuruluşların taleplerine uygun olarak kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Donanım Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Network  bilgisayar sistemlerinin  analizlerini yapmak, ağ yapısını çıkarmak
b) Müşterinin isteğine göre sistemi kurmak ve çalıştırmak,
c) Kişisel (bireysel) ve network bilgisayar ortamlarının periyodik bakımını yapmak ve  varsa arızaları tespit etmek ve  onarımını yapmak,
d) Sistemlerin güncelleştirilmesinde gerekli olan birimlerin (bellek, hard disk, diğer kartlar)  seçimini yapmak, sisteme monte etmek ve çalışır hale getirmek,
e) Bilgi işlem merkezlerinde gerekli donanım ve ağ güvenliği işlerini yürütmek,
f) İşletim sistemlerini kurmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.