Bilgisayar Grafik Operatörü mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Bilgisayar Grafik Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bilgisayarın günlük kontrol ve bakımını yapma, bilgisayarda şekil ve görüntü oluşturma, tipografik düzenleme yapma ve dokümanları baskıya hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Grafik Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma mekanını düzenlemek,
b) Bilgisayar ve çevre birimlerinin günlük kontrol ve bakımını yapmak,
c) Sistemin genel temizliğini yapmak,
d) Küçük arızaları gidermek, büyük arızaları yetkiliye bildirmek,
e) Sayfa planlaması için; programı seçmek, sayfa boyutlarını belirlemek, sayfa şablonu oluşturmak, şekil, görüntü ve tipografi alanlarını hazırlamak, sayfa adedi ve forma hesabı yapmak, dokümanı kayıt etmek,
f) Şekil oluşturmak için; çizim programını seçmek, çizgileri çizmek, şekli boyutlandırmak, renklendirmek, şekle doku,  perspektif, efekt ve hareket vermek,
g) Görüntü oluşturmak için; program seçmek, görüntü taramak, renk modu ve çözünürlüğü ayarlamak, görüntüyü boyutlandırmak, renk düzeltmesi ve rötuş yapmak, efekt vermek, dekupasyon yapmak, hareket vermek,
h) Tipografik düzenleme için, yazı yazmak, yazı karakteri ve büyüklüğünü uygulamak, efekt, renk ve hareket vermek,
i) Doküman baskısı için; dokümanları aynı ortamda toplamak ve çıkış ayarını yapmak, çıktı almak,
j) Çıktıları orijinallerine göre birleştirmek, sunuşa hazırlamak ve sayfa montajlarını yapmak,
k) Dokümanları filme hazır hale getirmek,

      vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.